Honey Poli Dobri Psik "PEPPER"

Syntynyt 24.1.2018

Elektra Sovi mlyn x Vrisco Niox

Sukutaulu:

https://www.working-dog.com/dogs-details/6374867/Honey-Poli-Dobr%C3%BD-ps%C3%ADk